elgomboshthereturn
il 14 ottobre scorso

Sono ciucco e indifeso.

Sono ciucco e indifeso...
Bacioni