friar
il 19 giugno scorso

Pe’ dint’a ll’ombra va stu core ca nun pò durmí… e

Pe’ dint’a ll’ombra va stu core
ca nun pò durmí…
e canta e chiagne: Ammore, Ammore,
tu mme faje murí!…
Ma si tu siente ‘sta voce ‘e tremmá,
no, nun mme credere,
nun t’affacciá!…

Io mo nun canto pe’ te,
canto pe’ n’ata…
No, nun te voglio vedé
comm’a na vota…
Tu nun si’ niente pe’ me,
niente pe’ me!
Nun saccio cchiù
che nomme tiene tu,
Luì…

Nu raggio ‘e sole vò’ stu core
ca nun vò’ suffrí…
N’aria serena vò’ st’ammore
ca nun vò’ murí!
St’aria serena e stu sole si’ tu…
nun mme fá perdere
‘sta giuventù!

‘Sta luna ‘argiento, pe’ te,
suspira ancora…
Cchiù luce, ‘ncielo, pe’ me,
na stella d’oro!
I’ campo e moro pe’ te,
moro pe’ te.
Te voglio bene, sí,
surtanto a te,
Luì’!

Te voglio tutta pe’ me!
Tutta pe’ me!
Te voglio bene, sí,
surtanto a te:
Luì!Altro