nelmionome
il 13 giugno 2011

Che grande Paese č l'Italia.

Che grande Paese è l'Italia..!! Sisisisisisisisiisisiisisiisisiisisisiiii (..firulìììì..firulààààà...)