DonnaSSSofia
martedì alle 21:15

... Un omaggio alla mia amica @senzaquartifini E

...
Un omaggio alla mia amica @senzaquartifini
E alla splendida Sicilia ??

Chista si chiama meravigghia..
ca ti pigghia e ti scumpigghia..
iavi u culiri dó suli..
iavi u sapuri dó mari..
Quannu ma calu mi sentu tuttu priatu..
picchì ti lassa senza ciatu..


LA SICILIA SI SENTE!!

(web)Altro